Castellano | Catalŕ | English | Français
Centre Internacional de Negocis de Catalunya

04/12/2017

Eleccions al Parlament de Catalunya: permisos per votar en un dia laborable


El proper dijous 21 de desembre se celebren noves eleccions al Parlament de Catalunya, que en aquesta ocasió tindran lloc en un dia laborable. Al respecte, us informem que l’Administració garanteix que els treballadors puguin votar durant la jornada laboral.
 
Els permisos per exercir el dret a vot són retribuïts i de caràcter no recuperable. A continuació us aclarim com gaudir d’aquests permisos:
 
De quantes hores de permís disposen els treballadors per anar a votar?
 
Per a aquelles persones la jornada laboral de les quals coincideixi entre 2 i menys de 4 hores, el permís serà de 2 hores; i si la coincidència és de 4 o més hores, s’ha de concedir el permís general de 4 hores
 
Pels treballadors amb jornada parcial, s’ha de reduir proporcionalment la durada del permís.
 
En quins casos no es podrà gaudir del permís?
 
No podran gaudir de l’esmentat permís aquelles persones treballadores la jornada de les quals coincideixi parcialment amb l’horari dels col·legis electorals en com a màxim 2 hores i aquelles en què no coincideixi.
 
Qui determina el moment d’utilització de les hores concedides pel permís?
 
La determinació del moment d’utilització de les hores concedides per a la votació, que ha de coincidir amb l’horari establert pel col·legi electoral, és potestat de l’empresari/a.
 
Cal aportar un justificant de votació a l’empresa?
 
Els empresaris/es tenen dret a sol·licitar als seus treballadors un justificant expedit per la mesa electoral que acrediti que han votat, per tal d’abonar el salari a l’empleat del temps utilitzat exercir el seu dret al vot. 
 
Com afecta aquest permís als membres de la mesa electoral, interventors i apoderats?
 
- Els membres de la mesa o interventors que el dia de les eleccions els coincideixi amb la jornada laboral disposaran d’un permís corresponent a la jornada completa del dia 21 de desembre, a més d’un permís a les 5 primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.
 
- El membres de la mesa o interventors, que el dia de les eleccions coincideixi amb el dia de descans setmanal, disposaran del permís de les 5 primeres hores.
 
- Els apoderats, només disposaran de permís el dia 21 de desembre.
 
- A l’efecte de l’abonament del salari del temps utilitzat per votar, com a membres de la mesa electoral, interventors o apoderats, els empresaris/es tenen dret a sol·licitar a les persones afectades l’exhibició del justificant acreditatiu corresponent.
 
- Si alguna de les persones incloses en els paràgrafs anteriors hagués de treballar en torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, l’empresari/a ha de canviar-li el torn a petició de l’interessat.
 
Com es realitza el càlcul del salari de les persones treballadores amb dret al permís?
 
Si el salari d’aquestes persones treballadores està constituït en part per una prima o incentiu, la part esmentada s’ha de calcular d’acord amb la mitjana percebuda per les mateixes pel concepte esmentat en els 6 mesos treballats immediatament anteriors.
 
Els permisos també contemplen el vot per correu?
 
S’ha de concedir un permís, retribuït i de caràcter no recuperable, de com a màxim 4 hores lliures dins la jornada laboral que els correspongui, a les persones treballadores que realitzin funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir el dret a vot el dia 21 de desembre perquè puguin emetre el seu vot per correu.
 
Aquest permís es podrà gaudir des de la data de la convocatòria fins al dia 11 de Desembre de 2017.
 
Aclariment de dubtes i informació
 
Per a qualsevol aclariment respecte els permisos durant la jornada electoral del 21 de desembre, poden contactar amb el nostre Departament Laboral (laboral@cinc.es).
 
Molt cordialment, 
CINC Assessoria
 
> Descarregar circular en PDF

 
 
Tornar al llistat »
www.cinc-assessoria.com utilitza cookies per a millorar la seva experičncia. Si segueix navegant considerarem que entčn i accepta el seu ús. Acceptar